آدرس محل کار ما

تلفن :

۰۳۱-۳۶۵۴۰۸۷۷

۰۳۱-۳۶۵۴۰۸۷۸

فکس :  ۰۳۱۳۶۵۴۰۸۷۷
واتساپ : ۰۹۰۱۸۰۵۴۷۴۹

اصفهان

ابتدای جاده شیراز ، روبروی شماره گذاری ، کوی شهید مدنی ( خلیج فارس سوم )

ایمیل :  info@Rosepakhsh.com
ایمیل۲ :  Rose.Pakhsh@gmail.com

درج تماس و ارسال پیام به ما

با کلید زیر میتوانید پیام خود را به ما ارسال نمایید …

اطلاعات تماس

اصفهان ، جاده شیراز ، روبروی تعویض پلاک ، خیابان شهید مدنی ( خلیج فارس سوم )

۰۳۱-۳۶۵۴۰۸۷۷

۰۹۰۱-۸۰۵۴۷۴۹

info@Rosepakhsh.com

Rose.Pakhsh@gmail.com

RosePakhsh

با ما در ارتباط باشید