استخدام شرکت تبرک

عنوان شغلی ، نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را وارد نمایید . تا ۴۸ ساعت آینده جهت انجام مصاحبه حضوری با شما تماس گرفته می شود .
  • این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.