استخدام بزرگ شرکت رزپخش

عنوان شغلی ، نام و نام خانوادگی و شغل مورد نظر و شماره همراه خود را وارد نمایید . تا ۷۲ ساعت آینده جهت انجام مصاحبه با شما تماس گرفته می شود .
  • این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.